با همکاری دانشگاه‌های حکیم سبزواری ، کنکوردیا کانادا و هاروارد امریکا طرح مشترک پژوهشی با عنوان: دانش مهارت‌های حرکتی پایه و اثر آن در پیشگیری از آسیب‌های عضلانی-اسکلتی در کودکان و نوجوانانانجام می شود.

photo_2016-11-23_09-53-54

 عضو هیات علمی و استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: طرح مشترک پژوهشی آگاهی از مهارت‌های حرکتی پایه و اثرات آن در پیشگیری از آسیب‌های عضلانی-اسکلتی در کودکان و نوجوانان، بمنظور افزایش کیفیت فعالیت‌های بدنی در سراسر دوران زندگی با همکاری دانشگاه‌های حکیم سبزواری ، کنکوردیا کانادا و هاروارد امریکا اجرا می شود.

دکتر محسن دماوندی اظهار کرد: پیشنهاد این  طرح در یک سال گذشته انجام و اخیرا تصویب شد که مطالعات آن در آزمایشگاه علوم ورزشی دانشگاه کنکوردیا کانادا انجام شود.

این استاد دانشگاه افزود: رابطه بین دانش مهارت‌های حرکتی پایه و آسیب‌های احتمالی عضلانی-اسکلتی که پیش از این به صورت پرسش‌نامه و کیفی انجام می‌شده است،  برای اولین بار به صورت آکادمیک و کمی در قالب این پژوهش اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: مطالعه عملکرد بیومکانیکی سیستم عضلانی-اسکلتی این طرح، جهت تعیین کارآمدی مکانیکی حرکت، بر عهده اینجانب است.

دکتر دماوندی گفت: هدف اول این طرح پیشگیری از آسیب‌های سیستم عضلانی-اسکلتی است طوریکه افراد بتوانند برای مدت طولانی‌تر به فعالیت های روزمره  و ورزشی خود ادامه دهند. هدف دیگر این طرح توسعه روش‌های یادگیری مهارتهای حرکتی پایه در سنین رشد است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: میزان آگاهی بدنی کودکان و نوجوانان از مهارت‌های حرکتی پایه مانند راه رفتن، دویدن، لی‌لی کردن، غلت زدن، گرفتن و پرتاب کردن که از سنین رشد شروع به یادگیری آنها می‌کنند، در این طرح مشترک پژوهشی بررسی می‌شود.

وی افزود: اگر یادگیری مهارتهای حرکتی پایه به شکل هدایت شده و سازمان یافته باشد، به رشد اعتماد به نفس حرکتی و کیفیت زندگی در بزرگسالی کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: این طرح در ادامه به استعدادیابی ورزشی می پردازد تا دانش آموزانی که در سنین رشد الگوهای حرکتی و مهارت‌های پایه آنها به الگوهای استاندارد نزدیکتر است را به شرکت در ورزش قهرمانی ترقیب نماید.

دکتر دماوندی  عنوان داشت:  افرادی که در یادگیری مهارتهای حرکتی پایه سطح مطلوبی دارند، در مسابقات ورزشی موفق ترند و احتمال آسیب‌های عضلانی-اسکلتی در آنها کمتر است.

وی خاطرنشان کرد: یک سازمان تحقیقاتی کانادا اعتبار اجرای این طرح مشترک پژوهشی را بر عهده دارد.