گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در قالب پروژه”راهکارهای افزایش میزان عمر نسوز کاری دمپرهای هوای ثالثیه” با شرکت سیمان لار سبزوار همکاری می کند.

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه توسعه زیربنای اقتصادی صنایع نیازمند همکاری مستمر با موسسات پژوهشی است، گفت: در همین راستا همکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت سیمان سبزوار به منظور رفع یکی از مشکلات اساسی شرکت در تابستان ۱۳۹۹ کلید خورد.

دکتر یدالله علی نیا افزود: برای بهینه ­سازی فرآیند پخت سیمان بخشی از هوای احتراق کوره به عنوان پیش گرم مواد خام استفاده می شود که کنترل دبی جریان هوای داغ توسط یک دریچه بتنی نسوز انجام می پذیرد. قرارگیری دریچه مذکور در مقابل گازهای داغ (حدود ۱۰۰۰درجه سانتیگراد) منجر به آسیب دیدگی شدید و از بین رفتن دریچه قبل از رسیدن به دوره تعمیرات بعدی شرکت می شود.

دانشیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در همین راستا تیمی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به منظور بررسی و رفع این چالش با شرکت سیمان همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع دریچه بتنی و آجری نسوز باز طراحی شده است که در دوره تعمیرات فعلی شرکت در حال اجرا و نصب می باشد. پیش بینی می شود عمر کاری دریچه های طراحی شده از دوره تعمیرات بعدی شرکت فراتر رود. شایان ذکر است برزورسانی طراحی و نظارت بر اجرای پروژه تا دستیابی به عمر مطلوب ادامه خواهد یافت.

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: همکاری دوجانبه صنایع و دانشگاه می تواند علاوه بر رفع چالش ­های فنی و برزورسانی تجهیزات در بخش صنعت منجر به جهت گیری هدفمند پژوهش های دانشگاهی شود.