همکار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ، به عنوان خبرنگار برتر فرهنگی دانشگاه های کشور معرفی شد
عباس بابایی، کارشناس مسئول مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان یکی از خبرنگاران برتر فرهنگی دانشگاه های کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از وزارت علوم، همزمان با سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در راستای ارج نهادن به زحمات خبرنگاران فرهنگی دانشگاه ها، ضمن تشکر از کلیه خبرنگارانی که توامان در عرصه ی فرهنگ و اطلاع رسانی مشغول فعالیت هستند. خبرنگاران فرهنگی برتر  دانشگاه را به شرح زیر  معرفی می کند:
آقای حجت صفرنژاد ـ دانشگاه تربیت مدرس
خانم ثریا ایراندوست ـ دانشگاه پیام نور
آقای عباس بابایی ـ دانشگاه حکیم سبزواری
خانم فیروزه زندی ـ دانشگاه  علوم و فنون دریایی خرمشهر
آقای عباس تیموری ـ دانشگاه یزد