نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری با سخنرانی آقای موریسیو بویسون پژوهشگر و تحلیگر فرانسوی با موضوع ویژگی های شخصیتی نبی مکرم اسلام (ص) و حوادث اخیر کشور فرانسه در اهانت به ساحت قدسی آن حضرت برگزار شد.

این نشست به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری، مدیریت فرهنگی، مدیریت همکاری های علمی بین المللی و بسیج اساتید دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

لیک مشاهده این نشست

https://meeting5.hsu.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=f2f050b2f1d3ac3a8220d30ae0a09ff13d189d1b-1604823439518