رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری از بازدید هیاتی شامل اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی کشور چین از این دانشگاه خبر داد.

دکتر حسن صیانتی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت:هیات اساتید چینی با هدف گسترش فعالیت های علمی و آموزشی از دانشگاه حکیم بازدید خواهندکرد.
وی با اشاره به اینکه تخصص این اساتید در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ خاورمیانه، فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ علم وباستان شناسی است، افزود: در این دیدار قرار است در خصوص تبادل استاد و دانشجو، فرصت های مطالعاتی(WorkShop)انجام پروژه های مشترک جاده جدید ابریشم و جایگاه ایران در آن، ایجاد دبیرخانه توسط گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری برای پل ارتباطی علمی بین چین و ایران مساله جاده ابریشم،کتاب شناسی مشترک درباره مطالعات ایران و دیگر موارد علاقه دو طرف بحث و تبادل نظر و رایزنی شود.
دکتر صیانتی ادامه داد: آشنایی با ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه و سخنرانی با موضوع جوامع مسلمان در چین از دیگر برنامه های این بازدید خواهد بود.
گفتنی است هشت تن از اساتید برجسته دانشگاه ها و مراکز علمی چین از جمله اساتید آکادمی علوم چین، دانشگاه مهندسی اطلاعات نانجینگ، دانشگاه تی سی USTCو دانشگاه شانکسی چین فردا شنبه از دانشگاه حکیم بازدید خواهند کرد.