شتابدهنده کسب و کار بهار از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد فناوری جامع دانشگاه حکیم سبزواری با راهبری دکتر مهدی گلدانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه حکیم سبزواری، موفق به دریافت تاییدیه دانش‌ بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

به گزارش مرکز رشد فناوری جامع دانشگاه شتابدهنده دانش بنیان کسب و کار بهار با هدف اولیه توسعه و تسهیل‌گری در فضای استارت‌آپی و کارآفرینی سبزوار از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز به فعالیت نمود. با افزایش تقاضاهای شکل گرفته در داخل و خارج از شهرستان، فعالیت های شتابدهنده توسعه زیادی پیدا نمود و رفته رفته با فعال شدن شبکه گسترده ای از نخبگان کشوری بمنظور منتورینگ شرکت ها و افراد از یک سو و شبکه قوی از سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری بمنظور تامین مالی ایشان از سویی دیگر، به یکی از قطب های سرمایه گذاری و ارایه خدمات منتوریگ شرق کشور بدل شد.

لازم به ذکر است که شتابدهنده‌های دانش بنیان تنها ۱ درصد از شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور را شامل می‌شوند و سبزوار با پیشی گرفتن از ۱۰ استان‌ فاقد شتابدهنده‌ دانش بنیان  در زمره ۱ درصدی شتابدهنده‌های دانش بنیان کشور قرار گرفته است.

شتابدهنده دانش بنیان کسب و کار بهار به عنوان  یکی از چهار شتابدهنده عمومی دانش بنیان خارج از مراکز استان در تمامی کشور (و اولین در شرق کشور) توانسته است علاوه بر دانش بنیانی، عضویت در مرکز شتابدهی پارک علم و فناوری پردیس (بزرگترین پارک علم و فناوری خاورمیانه و تنها پارک زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری) را بدست آورد.