وبینار”ارز دیجیتال: از داده تا ارزش” با ارائه دکتر مسعود مظلوم محقق پسا دکتری دانشگاه آمستردام هلند (فارغ التحصیل دانشگاه نوادا امریکا) به همت گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و با همکاری مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیرایرانی در سالن همایش بین المللی بیهقی برگزار شد.