وبینارهای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفته پژوهش( آذر۱۴۰۰)

لینک حضور در وبینارها

meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg