وبینار سلول درمانی خون با سخنرانی دکتر ناصر مسروری محقق مرکز تحقیقاتی بیمارستان Maisonneuve-Rosemont   مونترال کانادا به عنوان محقق وابسته دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

برای مدتها شیمی درمانی، پرتودرمانی، جراحی و یا تجویز داروهای هدفمند تنها گزینه های پیش رو در درمان سرطان بوده اند. اگرچه این روشها در بهبودی اکثر بیماران موثر هستند اما همواره درصدی از افراد، مقاوم به روشهای قدیمی بوده و نیاز به ابداع راه حلهای جدید برای از بین بردن سلولهای سرطانی مقاوم احساس شده است. علاوه برآن، برگشت سرطان (tumor relapse)  نیز مانع بزرگی در درمان قطعی بیماری به شمار می رود.

در سالهای اخیر و با پیشرفتهای بدست آمده در مهندسی ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی، موجبات ظهور روش جدیدی به نام ایمنی-درمانی یا به عبارت دیگر سلول-درمانی سرطان فراهم شده است که به عقیده بسیاری از محققین می توان از آن به عنوان ستون پنجم در درمان سرطان نام برد.”