انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی به مناسبت روز حکیم سبزواری برگزار می کند:

 وبینار علمی «فلسفه اسلامی و عصر کنونی» با حضور دکتر حسین هوشنگی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

یک‌شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۹

 لینک حضور در وبینار:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-qpr-q4q