وبینار هفته پژوهش

اسماعیلیان، تاریخچه و باورها

دکتر شرفایی، عضو بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی 

زمان: چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰

لینک برگزاری:

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-qpr-q4q