دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از انتشار فهرست نشریات نامعتبر و جعلی از سوی این وزارت‌خانه خبر داد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی گفت: «هدف از ارائه این سیاهه از نشریات، جلوگیری از انتشار مقالات ارزشمند محققان کشور در نشریاتی است که دارای کیفیت بسیار پایین و یا جعلی هستند.»

به گفته شریفی تعداد نشریات این سیاهه در مجموع ۲۷۱ نشریه است که ۲۶۰ نشریه نامعتبر و ۱۱ نشریه نیز جعلی هستند.
او افزود: «اگر مقاله‌ای در نشریات نامعتبر یا جعلی چاپ شود ارزش علمی ندارد و نباید امتیازی به آن تعلق گیرد. با اعلام فهرست نشریات نامعتبر و جعلی، از هدر‌رفت انرژی پژوهشی جلوگیری می‌شود. تعداد نشریات این سیاهه نسبت به فهرست قبلی ۳۶ مورد افزایش یافته است.»
شریفی گفت: «سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی در نامه‌ای به معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین مراکز پژوهشی اعلام شده است.»
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی برای استفاده محققان در سامانه ارزیابی نشریات علمی www.Journals.msrt.ir و همچنین وب‌سایت دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی به آدرس rppc.msrt.ir قابل دسترسی است.