هجدهمین نمایشگاه دستاورد های علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی با رونمایی از طرح های فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری توسط  استاندار خراسان رضوی، شب گذشته در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی مشهد مقدس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با برپایی حدود ۴۰۰ غرفه در حوزه های مختلف پژوهش و فناوری، ایجاد کارگاه های مشاوره تخصصی، رونمایی از طرح ها و دستاورد های واحد های پژوهشی و رونمایی از ۱۵ طرح نوآورانه علمی و پژوهشی در فضایی بالغ بر ۸۰۰۰ مترمربع با مشارکت شرکت های دانش بنیان و همچنین کلیه دانشگاه های عضو شبکه دانشگاهی استان خراسان رضوی و آستان مقدس رضوی و حوزه علمیه مشهد مقدس از ۱۷ آذرماه به مدت ۴ روز در محل نمایشگاه های بین اللملی استان خراسان رضوی برپا شد.
دو طرح فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان شناور زیرسطحی تحقیقاتی حکیم و ساخت پوشش های پلیمری خودتمیز شونده بر رویسطوح مختلف با استفاده از ذرات سیلیکا برای جلوگیری از آلودگی جز ۱۵ طرحی نوآورانه علمی برگزیده جهت رونمایی بودند.
در این نمایشگاه که مسئولیت اجرای آن بر عهده دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جهاد دانشگاهی مشهد می باشد، پژوهشگران و صنعتگران با مشارکت شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاهی با برپایی غرفه های مختلف به نمایش آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی خود پرداختند.
ستاد برگزاری نمایشگاه دستاورد های علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی هدف از برپایی این نمایشگاه را افزایش مشارکت های مردمی و پژوهشی عنوان کرد و اضافه کرد که در این نمایشگاه سعی شده است تا با نام گذاری هر یک از روز های برگزاری نمایشگاه به یک شعار، نمایشگاه پژوهش و فناوری بتواند در راستای ایجاد محیط های کارآفرین و حمایت های مردمی از اقتصاد های دانش بنیان مؤثر واقع شود.