ویژه برنامه بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.در این برنامه که با حضور مسئولین دانشگاه برگزار شد پیام تصویری دکتر محمدعلی زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه پخش شد، همچنین برگزاری مسابقه، پخش فیلم مستند روز دانشجو و معرفی دانشجویان برتر فرهنگی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

اسامی دانشجویان نمونه دانشگاه در فعالیت های فرهنگی به شرح زیر است: