بسم الله قاصم الجبارین
کانون مکتب سلیمانی برگزار میکند:

ویژه برنامه سالگرد سردار دلها
مصادف با شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
 زمان : دوشنبه ۱۲ دی ماه ساعت ۱۸
 مکان:مهدیه دانشگاه

(همه مهمون حاج قاسم هستیم رفیق)