برگزاری ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان”منبرهای نور”به همت هیات انصارالحسین(ع)،بسیج اساتیدوکارکنان و مدیریت فرهنگی واجتماعی و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری  در مهد یه دانشگاه

 

 

 

.