ِدومین دوره جشنواره طراحی، ساخت و تجاری سازی پروژه های دانشگاهی

به همت انجمن علمی گروه برق، تلاش دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و حمایت و پشتیبانی اساتید و مسئولان دانشکده، دومین دوره “جشنواره طراحی، ساخت و تجاری سازی پروژه های دانشگاهی” از روز یک شنبه ۲۳ آذرماه به مدت ۳ روز در سوله کارگاه برق فعالیت خود را آغاز نموده است.

هدف از این جشنواره سوق دادن دانشگاهیان به سمت تجاری ‏سازی و کاربردی نمودن طراحی ­های انجام شده در پروژه ‏های دانشگاهی می‏‌باشد.