معاون مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری از به پایان رسیدن عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
مهندس رضا راستی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشار به اینکه عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری همزمان با تابستان و فصل تعطیلات دانشگاه آغاز شد، گفت: با توجه به اهمیت دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کار بهسازی و فضاسازی این ساختمان متناسب با فضا و محیط فرهنگی این حوزه در دستور کار مدیریت پشتیبانی و اداری دانشگاه قرار گرفت.
معاون مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این عملیات عمرانی شامل فضاسازی محوطه بیرونی و بهسازی وفضاسازی داخل ساختمان بود.

وی ادامه داد:عملیات بهسازی و فضاسازی فضای داخلی این ساختمان شامل نقاشی دیوارها، چهارچوب ها، درب ها و ایجاد دیوارهای کاذب کناف، کف پوش و ایجاد سالن اجتماعات بود.
مهندس راستی یادآور شد: همچنین درعملیات فضاسازی محوطه بیرونی دفتر نهاد مقام معظم رهبری طراحی و کاشت پوشش گیاهی و فضای سبز و زیباسازی محوطه بیرونی این دفتر توسط پرسنل این مدیریت صورت گرفت.
گفتنی است در پی درخواست نهاد رهبری و موافقت مسولین دانشگاه، دفتر این نهاد به ساختمان جدیدی در مجاورت مهدیه دانشگاه منتقل شد.