امتحانات تمامی مقاطع تحصیلی در دانشگاه حکیم سبزواری از امروز،  شنبه ۱۸ / ۱۰ / ۹۵  در ۱۰ دانشکده دانشگاه شروع شده است. طبق تقویم آموزشی دانشگاه امتحانات در ۱۲ روز کاری و تا روز یکشنبه مورخ ۰۳ / ۱۱ / ۹۵ ادامه خواهد داشت.
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC