پایگاه رتبه‌بندی تایمز، رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان دنیا را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد.در بین ۶۰۵ دانشگاه که در این رتبه‌بندی حضور دارند، سهم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های جوان و برتر دنیا ۳۹ دانشگاه بوده است. در این بین دانشگاه حکیم سبزواری در ردیف نوزدهمین دانشگاه ایرانی بین دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در این رتبه بندی بین المللی قرار دارد.

لینک خبر بر روی سایت وزارت علوم

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در بین ۶۰۵ دانشگاه که در این رتبه‌بندی حضور دارند، سهم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های جوان و برتر دنیا ۳۹ دانشگاه بوده است. در این بین، ۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی بابل و علوم پزشکی قم به ترتیب با رتبه های ۶۵، ۷۶، ۸۷، ۹۲ و ۱۰۰ در بین صد دانشگاه برتر دنیا این قرار دارند. این در حالی است که در رتبه‌بندی سال قبل فقط دو دانشگاه از ایران در بین صد دانشگاه برتر دنیا بوده‌اند.

 از سال ۲۰۱۲ که این رتبه بندی آغاز شد، دانشگاه صنعتی شریف تا سال ۲۰۱۶ در این رتبه‌بندی حضور داشت و از سال ۲۰۱۷ به علت اینکه قدمت این دانشگاه بیش از ۵۰ سال شد از این فهرست کنار رفت. دانشگاه‌های بزرگ کشور همچون دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه‌هایی که در دیگر رتبه‌بندی‌های تایمز حضور داشته‌اند، دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند و لذا نمی‌توانند در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان حضور یابند.