در پی استعفای سرکار خانم دکتر زهرا مختاری از سمت ریاست دانشکدۀ مهندسی نفت و پتروشیمی، دکتر جواد حدادنیا، رییس دانشگاه ضمن پذیریش این استعفا از زحمات ایشان در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

متن نامه رئیس دانشگاه به شرح زیر است:
سرکار خانم دکتر زهرا مختاری
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه  شیمی بیو تکنولوژی
با سلام
ضمن آرزوی سلامتی و شادکامی، بر خود فرض می دانم مراتب تقدیر و سپاس خود را از زحمات و تلاشهای شما در طول دوره ریاست دانشکدۀ مهندسی نفت و پتروشیمی ابراز می نمایم و نظر به درخواست جناب عالی، با استعفای شما موافقت می شود. امید است همچون گذشته مدیریت دانشگاه را از راهنمایی های خود بهره مند سازید.
سلامتی و پیروزی در همه مراحل زندگی را برای شما و خانواده محترم از درگاه خداوند خواستارم.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری