پذیرش استعفا دکتر حسینی کاخک، مدیر تحصیلات تکمیلی توسط رئیس دانشگاه

در پی استعفای جناب آقای دکترعلیرضاحسینی کاخک از سمت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به علت سفر به خارج کشور و حضور در فرصت مطالعاتی بلند مدت، دکتر جواد حدادنیا ضمن پذیریش این استعفا از زحمات  ایشان در دوران تصدی  این مسئولیت قدردانی کرد.

متن نامه ریئس دانشگاه به شرح زیر است:
جناب آقای دکترعلیرضاحسینی کاخک
عضوهیات علمی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
با سلام؛
بدینوسیله ضمن آرزوی سلامتی، مراتب تقدیر و سپاس خود را از زحمات و تلاشهای شما در طول دوره مدیریت تحصیلات تکمیلی ابراز می نمایم و نظر به درخواست جناب عالی و با توجه به سفر شما به فرصت مطالعاتی بلندمدت با استعفای شما موافقت می شود. امید است همچون گذشته مدیریت دانشگاه را از راهنمایی های خود بهره مند سازید.
    سلامتی و پیروزی در همه مراحل زندگی را برای آن جناب و خانواده محترم از درگاه خداوند خواستارم.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری