در چهل و دومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری دو واحد فناور جدید پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،این دو واحد فناور با ایده های تولید سم ارگانیک از پسماندهای زعفران و نانو ذرات سبز و تولید پلی اورتان الاستومری در صنعت کفش در مرحله رشد مقدماتی در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش شدند.

گفتنی است هم اکنون ۳۵ واحد فناور و نوآور در مرکز رشد دانشگاه مشغول فعالیت می باشند.