در آخرین جلسه شورای مرکز رشد با پذیرش یک شرکت در مرکز رشد و یک هسته فناور در مرکز فناوری موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه با پذیرش شرکت داروسازی  مهر و ماه با ایده محوری تولید داروهای مبتنی بر فناوری انکپسولاسیون در دوره رشد مقدماتی موافقت شد.

همچنین اعضای شورای مرکز رشد با حضور هسته فناور با ایده محوری طراحی و ساخت  سازه های پیش ساخته ی SPE در مرکز فناوری موافقت کردند.