در آخرین جلسه شورای مرکزی رشد دانشگاه واحد فناوری با ایده محوری سیستم هوشمند حمام پذیرش گردید . این واحد با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی سعی در بهبود تجربه استفاده از حمام را دارد.

سیستم هوشمند حمام معرفی شده توانایی تنظیم دما و فشار آب را دارد. با استفاده از الگوریتم‌ها و سنسورها، این سیستم قادر است به طور دقیق دما و فشار آب را تنظیم کند و به تناسب با نیازهای کاربران تغییر دهد. این ویژگی‌ها به کاربران امکان می‌دهد تجربه‌ای شخصی‌تر و راحت‌تر از حمام را تجربه کنند.

واحد فناوری با ایده محوری سیستم هوشمند حمام با هدف بهبود کیفیت زندگی و ارتقای تجربه کاربران در حمام‌ها تأسیس شد. این واحد با ترکیب دانش فنی و علمی با آگاهی از نیازهای اجتماعی، به طراحی و توسعه سیستم‌های نوآورانه برای بهبود محیط حمام‌ها می‌پردازد.این سیستم، با استفاده از هوش مصنوعی قادر است مصرف انرژی را به طور هوشمند کنترل کند. با تحلیل الگوریتمی اطلاعاتی از الگوهای استفاده کاربران به دست می‌آورد و می‌تواند مصرف انرژی را بهینه کند و در نتیجه به صرفه‌ترین استفاده از منابع انرژی برسد.

این تلاش‌ها به منظور ایجاد تجربه‌ای مدرن و بهبود کیفیت زندگی کاربران حمام‌ها صورت می‌گیرد.