مدیر مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از پذیرش یک واحد فناور جدید در این مرکز خبر داد.

دکتر صباغ زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: در سی و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با حضور “شرکت گسترش صنایع پزشکی حکیم اسرار  (GSH)” در این مرکز موافقت شد. 

وی افزود: این شرکت با ایده محوری ساخت تجهیزات دندانپزشکی و توانبخشی ایرانی در مرحله رشد مقدماتی در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پذیرفته شد.

مدیر مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: همچنین اعضای شورا در این جلسه با ورود شرکت بومگردی سبزوار بزرگ با ایده محوری تولید ژئوپارک کارآفرین و فناورانه از مرحله رشد مقدماتی به دوره رشد موافقت کردند.

 گفتنی است هم اکنون ۲۸ واحد فناور در  مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری مستقر هستند.