مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری از پذیرش ۱ واحد فناور جدید در این مرکز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رضا سهیلی فرد  گفت: در جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با حضور “شرکت مهندسی و نوآوری آرشین فناوری پارس” در این مرکز موافقت شد.
وی افزود: این شرکت با ایده اجرای فرایند نوین تفکیک زباله خشک از مبداء مبتنی بر طرح طرح تراکنش متقابل در مرحله رشد مقدماتی در مرکز رشد دنشگاه حکیم سبزواری پذیرفته شد.
دکتر سهیلی یادآور شد: همچنین در این جلسه با ورود شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد از مرحله رشد مقدماتی به مرحله رشد موافقت شد.
وی افزود: اجرای طرحهای اتوماسیون برق خراسان رضوی، تولید گیاهان ارگانیک، ساخت و تولید ربات، هوشمندسازی روشنایی معابر بخشی از فعالیت ها و تولیدات واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری است.
دکتر سهیلی خاطرنشان کرد: مرکز رشد  دانشگاه حکیم سبزواری به منظور حمایت از کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی تأسیس شده و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه ایجاد شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند.