این پرسشنامه دومین مرحله افکارسنجی پس از آغاز تبلیغات کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به منظور ارزیابی رفتارهای انتخاباتی دانشگاهیان در این دوره انتخابات تهیه شده است.

از شما پاسخگوی گرامی که با دقت و حسن توجه در تکمیل پرسشنامه شرکت می کنید سپاسگزاریم.

لازم به یادآوری است پاسخ های شما به صورت محرمانه ثبت خواهد شد.

https://survey.porsline.ir/s/JXyzzubo