📊 پرسشنامه افکارسنجی ارزیابی عملکرد روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری

📎 مخاطب گرامی این پرسشنامه جهت ارزیابی عملکرد یکساله روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری تهیه شده است، لطفا با تکمیل و ارسال پرسشنامه، روابط عمومی این دانشگاه را در ترسیم هرچه بهتر چشم انداز برنامه راهبردی خود یاری فرمایید.

🔸 از شما پاسخگوی گرامی که با دقت و حسن توجه در تکمیل پرسشنامه شرکت می کنید، سپاسگزاریم.

https://survey.porsline.ir/s/ZqXn4h6o