پروفسور سیدحسن امین، حقوق دان، نویسنده، فرهیخته سبزواری و استاد دانشگاه کلاسکو اسکاتلند به عنوان عضو هیات علمی وابسته گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد .

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه پرفسور امین یکی از چهره های شاخص معاصر در زمینه حقوق بین الملل و جزو مفاخر دیار سربداران هستند، گفت: ایشان در راستای فرایند جذب نخبگان غیر مقیم به عنوان اساتید وابسته در دانشگاه های وزارت علوم، به درخواست همکاری دانشگاه حکیم سبزواری پاسخ مثبت دادند و به عنوان عضو هیات علمی وابسته با دانشگاه همکاری خواند داشت.

دکتر فرزی افزود: پرفسور امین استاد بازنشسته دانشگاه گلاسکو در رشته حقوق بین‌الملل و مدیرمسئول ماهنامه حافظ است و دارای تالیفات بسیاری در رمینه های حقوق، ادبیات، تاریخ می باشد.