دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه  شورای برنامه ریزی استان باحضور و سخنرانی ریاست محترم جمهور ۱۹ آذر در مشهد مقدس شرکت نمود. در این جلسه ریاست محترم جمهور را وزرای نیرو، کشور، بازرگانی، رییس سازمان مدیریت کشور و رییس دفتر ریاست جمهوری همراهی نمودند.

در این جلسه دو پروژه مهم به صورت کاملا اختصاصی برای ریاست محترم جمهور توضیح داده شد که پروژه ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها پروژه دانشگاهی، مورد بازدید ریاست محترم جمهور قرار گرفت. در این بازدید ریاست دانشگاه به مدت ١۵ دقیقه به طور کاملا اختصاصی با ریاست محترم جمهور صحبت نمود که این کار دانشگاه حکیم مورد تحسین و تقدیر ریاست محترم جمهور قرار گرفت.


شایان ذکر است پروژه دیگر مربوط به یکی از شرکت های دانش بنیان مشهد بود.