پنجمین همایش بزرگ معرفی رشته های دانشگاهی دردانشگاه حکیم سبزواری در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

[foogallery id=”3713975″]

 

عکسها: پوریا پژند بیرجندی