پنجمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «الگوی پایه پیشرفت» در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. جهت دریافت فراخوان تفصیلی و ورود به سایت جشنواره اینجا را کلیلک کنید.