در نشست شورای فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس دانشگاه، مسول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری و دیگر مسئولین دانشجویی و فرهنگی پوستر رویداد ملی كمند (رويداد كار، مهارت و نوآوري دانشجویان دختر) در دانشگاه حکیم سبزواری رونمایی شد.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری از سوی وزارت علوم  به عنوان یکی از ده دانشگاه کشور جهت برگزاری طرح كمند (رويداد كار، مهارت و نوآوري دانشجویان دختر) انتخاب شده است.

 این طرح با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با محوریت توانمندسازی دختران دانشجو و حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه آنها برای اولین بار در تعدادی از دانشگاه های کشور برگزار می شود و هدف از برگزاری آن آشنایی دانشجویان با مفاهیم کار، مهارت آموزی و کارآفرینی ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شرکت های دانش بنیان و ایجاد فضای بانشاط در بین دانشجویان است.

دانشگاه های ایلام، بیرجند، حضرت معصومه، حکیم سبزواری، خوزستان، زنجان، کرمان، شهید مدنی، لرستان و یزد به عنوان دانشگاه های منتخب وزارت برای برگزاری این طرح می باشند.