اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.

بر اساس اعلام مدیریت پژوهش و فناوری اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 • عضو هیات علمی پژوهشگر برتر استانی ۱۳۹۹: دکتر بهروز ملکی
 • عضو هیات علمی پژوهشگر برتر استانی ۱۴۰۰: دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی
 • عضو هیات علمی پژوهشگر برتر استانی ۱۴۰۰: دکتر مجتبی هادوی فر
 •  پژوهشگر برتر مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی: دکتر مهدی بروغنی
 •  فناور برتر دانشگاه: دکتر مرتضی رضایی
 • پژوهشگر برتر ارتباط با جامعه و صنعت: دکتر مجید بقایی نژاد
 • پژوهشگر برتر حوزه روابط بین الملل: دکتر سمیه دولت آبادی
 • پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و علوم محیطی: دکتر غلامعباس فلاح قالهری
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی: دکتر احسان اسماعیل نژاد
 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی: مهیار علوی مقدم
 • پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی: دکترمصطفی مهدوی آرا
 • پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر: دکترعلی اکبر استاجی
 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی: دکتر رویا عسگری
 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه: دکتر حمید رضا باغانی 
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی: دکتر اسماعیل لکزیان
 • پژوهشگر برتر دانشکده برق و کامپیوتر: دکترمینا ملک زاده
 • پژوهشگر برتر دانشکده معماری و شهرسازی: دکترشهاب عباس زاده
 • پژوهشگر برتر پردیس فناوری های نوین: دکتر حمیدرضا عزت پور
 •  پژوهشگر پسا دکتری برتر دانشگاه: دکتر مرضیه نودهی
 • پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع کارشناسی): مهدی شایان نصر
 • پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع کارشناسی ارشد) : آرمان قاصدی
 • پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع دکتری): مهناز ناعمی تبار
 • کارشناس برتر پژوهشی دانشگاه: دکتر جواد جمال آبادی
 • دانشجوی فناور برتر دانشگاه: رضا سعید جلالی
 •  پژوهشگر پسا دکتری برتر استانی ۱۳۹۹ : دکتر فاطمه میوانه
 • دانشجوی دکتری پژوهشگر برتر استانی ۱۴۰۰: رضا شمس آبادی