دکتر محسن دماوندی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در پژوهشی بین المللی با استادان دانشگاه های هاروارد، آمریکا و کنکوردیا، کانادا به بررسی پاسخ‌های کینماتیکی و عصبی – عضلانی مفصل زانو ورزشکاران در هنگام و پس از نوسانات حرکتی چند سطحی پرداخت.

 دکتر دماوندی که جهت گذراندن فرصت مطالعاتی در کشور کانادا حضور دارد، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، گفت: این پژوهش بخشی از طرح پژوهشی مشترک اینجانب با دکتر ریچارد دمونت (دانشگاه کنکوردیا، کانادا) و دکتر فیلیپ دیکسون (دانشگاه هاروارد، آمریکا) با عنوان: “Musculoskeletal Injury Prevention in Athletes” است.

  دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: هدف از این پژوهش، مطالعه پاسخ‌های کینماتیکی سه بعدی و عصبی – عضلانی مفصل زانو در اندام تحتانی که وزن بدن را تحمل می‌کند، در زمان نوسانات حرکتی چند سطحی و پس از پایان این نوسانات، بود.

 دکتر دماوندی اظهار داشت: در این پژوهش برای اولین بار بیومکانیک مفصل زانو، به عنوان یکی از پرآسیب‌ترین مفاصل بدن، در حالیکه نیرویهای خارجی از چندین سطح بر آن اعمال می‌شوند، مورد ارزیابی قرار گرفت.

 دانشیار بیومکانیک دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: نتایج بدست آمده اطلاعات ارزشمند جدیدی در رابطه با چگونگی عملکرد سیستم عصبی هنگام مواجه با نیروهای خارجی اعمال شده بر بدن جهت حفظ تعادل، و همچنین کاهش خطر آسیب‌های مرتبط با آن، فراهم نموده است، علاوه براین، نوع حرکاتی که خطر آسیب‌های عضلانی – مفصلی را افزایش می‌دهند نیز شناسایی شدند.

 دکتر دماوندی اظهار داشت: نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده متخصصان علوم حرکت‌ شناسی و ورزشی (مربیان ورزشی، فیزیوتراپ‌ها، ارتوپدیست‌ها، و پژوهشگران بیومکانیک و مهندسی پزشکی) جهت ارتقا کارآمدی مکانیکی حرکت و بهبود روش‌های درمانی قرار گیرد.

 

لازم به یادآوری است نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله ای با عنوان”

Knee joint kinematics and neuromuscular responses in female athletes during and after multi-directional perturbations

“در ژورنال:

Human Movement Science

منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167945719306888?dgcid=rss_sd_all