دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی و دکتر مهدی صمدی، اعضای هیات علمی دانشکده برق دانشگاه حکیم سبزواری در همکاری مشترک بر روی اثر پاسخ گویی بار بر بهره برداری هاب انرژی با هدف تغییر در الگوی مصرف مشترکین تحقیق و پژوهش کردند.

این اساتید در توضیح کار پژوهشی خود آورده اند:

افزایش روز افزون تقاضای انرژی در کنار نگرانی‌های زیست محیطی باعث به وجود آمدن مفهومی جدید در بهره برداری و تأمین انرژی تحت عنوان سیستم‌های چند حاملی (هاب انرژی) شده است.

هاب انرژی، سیستمی است که در آن قابلیت تبدیل، ذخیره و انتقال حاملهای مختلف انرژی از ورودی به سمت خروجی وجود دارد. افزایش بازده، کاهش هزینه بهره‌برداری و افزایش امنیت تأمین بار از مهمترین مزایای استفاده از چنین سیستمی می باشد.

یکی از موضوعاتی که امروزه در بهره برداری سیستمهای قدرت مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث برنامه های پاسخگویی بار (DR: Demand Response) می باشد. تعریف پاسخگویی بار به این صورت است: “تغییر در الگوی مصرف مشترکین، در پاسخ به تغییرات قیمت برق یا در پاسخ به مشوقهای طراحی شده برای آنها” این برنامه ها در دو دسته کلی زمان-محور و تشویق-محور دسته بندی می شوند.

 در این پژوهش، نحوه بهره برداری از یک هاب انرژی با در نظر گرفتن چند نوع برنامه پاسخ گویی بار، مدلسازی و ارزیابی شده است. در این راستا، مدلی جامع و کلی برای تعیین چگونگی پاسخگویی انواع بار پیشنهاد شده است.

طبق نتایج بدست آمده، پاسخگویی بار می تواند با کاهش مصرف در ساعاتی و انتقال آن به ساعات دیگر، بدون کاهش کل انرژی مصرفی، هزینه ها را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

 

گفتنی است نتایج این پژوهش در مقاله ای با عنوان:

“A novel approach to multi energy system operation in response to DR programs; an application to incentive-based and time-based schemes”

در ژورنال بین المللی انرژی جز مجلات ده درصد برتر دنیا منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544218308545