وقتی صدای قدم های بهار از کرانه های روزگار به گوش می رسد و طنین روح نواز نوشدن را از عبور چشمه ها و حضور شکوفه ها می شنویم، بیش از هر چیز آیین نو شدن را به خاطر می آوریم و این مهم، محقق نمی شود مگر در سایه نو کردن اندیشه و نگرش.

سالی که گذشت سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بود و جامعه دانشگاهی تلاش کرد تا این شعار کارآمد در حد امکان محقق شود.

در سال پیش رو که از رایحه ی یاس هایش می توان بوی غربت بانوی آب و آیینه، حضرت زهرا(س) را استشمام کرد نیز نویدبخش همت مضاعف دانشگاهیان عزیز است.

ضمن تبریک آغاز سال هزار و سیصد و نود و چهار، امیدوارم سال جدید برای تمام جامعه و به ویژه جامعه آموزش عالی کشور، سالی سرشار از خیر و برکت و پویایی باشد.

جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری