اعضای محترم هیات علمی و کارکنان ارجمند

با سلام و احترام؛ 

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد  و مسیری است برای رسیدن به کمال در ابعاد جسمانی، روانی، شناختی، عاطفی و اجتماعی. ورزش  پدیده ای است فرهنگی و اجتماعی و رمز سلامت، تندرستی و نشاط است. با رعایت اصول بهداشتی ورزشکار باشیم.

” هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد” 

(۲۶ مهر لغایت ۲ آبان)