در پی درگذشت دکتر حامدی نیا، استاد فقید دانشگاه حکیم سبزواری، رئیس دانشگاه پیام تسلیتی را به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت ناگهانی یکی از چهره های شاخص علمی سبزوار و به ویژه دانشگاه حکیم سبزواری، مدیری توانمند و استادی متعهد، همه دانشگاهیان و مردم شهرستان را در بهت و  غم و اندوه فرو برد.

دانشگاه حکیم سبزواری یکی از ارزنده ترین استادان خود و مردم شهرستان دانشمندی فرزانه، صدیق و پرتلاش را از دست داد. بدون شک این فقدان برای جامعه علمی کشور و مجموعه نخبگان شهرستان خسارت بزرگ و غیرقال جبرانی بود.

دکتر حامدی نیا در عرصه دانشگاهی معلمی دلسوز و محققی توانمند بود که توانست دانشجویان کثیری را تربیت کند که هر یک از آنها امروز خود استاد توانمندی در مجامع علمی کشور است. قطع یقین خدمات ارزشمند این عزیز در عرصه دانشگاهی و سایر عرصه های اجتماعی باقیات الصالحاتی ماندگار خواهد بود و ما همواره مفتخر به داشتن چنین انسانهای توانمند و نیک سرشتی هستیم.

اینجانب به نیابت از جامعه دانشگاهی حکیم سبزواری با تسلیم به مشیت و تقدیر الهی با قلبی اندوهناک ضایعه تأسف‌بار درگذشت این انسان عالم و فرهیخته و پرتلاش را به خانواده محترم ایشان، همه دوستان و آشنایان و همکاران و همچنین دانشجویان عزیز صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

امیدوارم روح بلند این عزیز، هم‌نشین صالحان و نیکان گردد و در جوار رحمت الهی متنعم شود.

روحش شاد و یادش گرامی

با احترام-علی اصغر مولوی