دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم مراتب تأثر و تأسف خود را از درگذشت استاد علوی‌مقدم طی پیامی به رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، اعلام کردند.

متن پیام بدین شرح است:

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر علی اصغر مولوی

رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزورای

با سلام

درگذشت استاد گرانمایه شادروان دکتر سیدمحمدعلوی مقدم، و چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی را به بازماندگان آن استاد فرهیخته بویژه جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم، جناب عالی، اعضای محترم هیات علمی، مدیران و دیگر همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز دانشگاه صمیمانه تسلیت می گویم.

رحمت خدا بر آن استاد فرزانه و بهشت برین ماوایشان باد.

با آرزوی توفیق الهی

مجتبی شریعتی نیاسر

معاون آموزشی وزیر علوم