برادر گرامی جناب آقای دکتر مهدی بقایری
دانشیار محترم گروه شیمی دانشگاه

سلام علیکم

 احتراماً با کمال افتخار و امتنان انتخاب شایسته جناب عالی به عنوان دانشمند پراستناد یک درصد برتر جهان را به شما و خانواده گرامی جناب عالی و همکاران و دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تبریک عرض می نمایم. بدیهی است ایجاد بستر مناسب برای فعالیت علمی سودمند به عنوان رسالت مدیران پیشین دانشگاه قابل تقدیر است لیکن نواندیشی و نوآوری به دانش، پژوهش، تولید علم و فهم عمیق استنادساز جناب عالی، فعالیتی هماهنگ جهت تحقیق و مطالعه ی همه جانبه طلب می کند که به حمد و ثنای الهی در حضرت عالی تبلور یافته است و درخور سپاسگزاری است.

امید است با توکل به خداوند متعال و تدبّر و قابلیت های بالقوه و بسط این اقدام در بین دانشجویان، افق روشنی در تحقق چشم انداز علمی میهن عزیزمان پدیدار نمائید.

   موفقیت و سرافرازی روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمایم.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

رئیس دانشگاه