شعر و هنر، زیباترین قالب برای همه پیام های نوین و مایه گسترش و نفوذ این پیام ها تا هر سوی خطه وسیع دل ها و جان های انسانی است و شاعران و سخن سُرایان آگاه، همیشه توانسته اند والاترین معارف انسانی را در کتیبه روزگار با نقشی جاودانه، به نسل های بعد از خود بنمایانند.                                      « مقام معظم رهبری»

شعر و ادب فارسی قرن هاست که تکیه بر گنجینه های لایتناهی نظم و نثر تمدن کهن ایران دارد.گنجینه هایی که سرچشمه در فرهنگ پر افتخار ایران داشته و خود تبدیل به منابعی ارزشمند و پرمحتوا جهت رشد و تعالی مردم این دیار شده اند. بر خود لازم می دانم از تمام همکارانم که دستی در ترویج و تعالی این فرهنگ دارند تقدیر و تشکر داشته و دست پر همتشان را بوسیده و تلاش بی وقفه شان را ارج نهم.

۲۷ شهریور ماه روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار مبارک باد.

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی

معاون پژوهش و فناوری