پیش ثبت نام دوره ” تعمیر کار خودروهای سبک”

پیش ثبت نام
دوره ” تعمیر کار خودروهای سبک”

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و سازمان فنی و حرفه ای در نظر دارد دوره فوق را با ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای برگزار نماید. متقاضیان می توانند جهت پیش ثبت نام حداکثر تا مورخه ۱۲-۹-۱۴۰۲ به دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه یا از طریق سایت
https://www.hsu.ac.ir/azad/
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.