پیش نشست سیزدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی( روش شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان)
دانشکده علوم قرآنی مراغه با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

” از قرآن به مثابه متن تا قرآن به مثابه روش”

🎙با حضور
دکتر سید محمد کاظم علوی
دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

🗓یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

🕝ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰

محل برگزاری حضوری
دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده الهیات و معارف اسلامی- سالن اسرار

🌐لینک شرکت در جلسه

https://meet.quran.ac.ir/maraghe/

پیش نشست سیزدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی( روش شناسی استخراج علوم انسانی قرآن بنیان)
دانشکده علوم قرآنی مراغه با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

“ترمینولوژی آنتروپولوژیک با تاکید بر نسبت میان عرصه عمومی(مردم) با قرآن کریم

🎙با حضور
جناب اقای دکتر ولی الله رمضانی
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
دکترای آنتروپولوژی از دانشگاه پاریس(ونسن)

🗓یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

🕝ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰

محل برگزاری حضوری
دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده الهیات و معارف اسلامی- سالن اسرار

🌐لینک شرکت در جلسه

https://meet.quran.ac.ir/maraghe/