در هفتاد و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه با درخواست هسته فناور مشاوره و بازاریابی راه بلد خانم فاطمه امین صفار با ایده محوری طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان (راه بلد) در راستای جذب مشتری جدید و نگهداری مشتریان جاری جهت ورود به دوره رشدمقدماتی موافقت گردید .به زبان ساده کاررسان ارائه دهنده خدمات آموزشی و کاریابی است که به شکلی نوین تلاش می‌کند تا متقاضیان کار را بر اساس نیازهای کارفرما آموزش دهد و وارد بازار سرمایه و تولید کند.
کاررسان ارائه دهنده خدمات آموزشی، کاریابی و ارائه مدرک معتبر پایان دوره است. از این رو عناوین، حوزه ها و اساتید هر دوره می توانند متغیر باشند که بر هزینه نهایی جلسات تاثیر خواهد گذاشت.
www.kar-resan.com
همچنین با درخواست هسته فناورکاررسان خانم زینب خسروجردی با ایده محوری توامندسازی کارجو و تضمین کیفیت مستخدم برای کارفرما جهت ورود به دوره رشد مقدماتی موافقت گردید .
باشگاه مشتریان راه بلد شبکه ای سراسری از کسب وکارهای مختلف ایجاد می کند واین کسب وکارها با شرایط خاص می توانند به یکدیگر متصل شوند،مشتری می تواند از اعتبار کسب شده در هریک از مجموعه هایی که عضو راه بلد هستند استفاده کند.
ایجاد برنامه وفادارسازی متناسب با اهداف هر کسب وکار
استفاده از انواع روش های حضوری ودیجیتال بازاریابی ومشاوره جهت انتخاب روش های متنوع آن
استفاده از شبکه ای از متخصصین وکمک به راه اندازی واستفاده از این روش ها برای ایجاد یا بهبود فروش از مشخصات این طرح می باشد
www.rah-balad.com