شرکت نرم افزاری برنافراگیر پیشتاز مستقر در مرکز رشد دانشگاه به جمع شرکتهای دانش بنیان پیوست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شرکت نرم افزاری برنافراگیر پیشتاز با مدیر عاملی لیلا برومند از سال ۱۳۹۸ تاسیس شد .این شرکت از تجربه و مهارت و دانش اساتید حوزه ی یادگیری جهت تایید علمی پروژه استفاده کرد و محصولی کاربردی در جهت آموزش و تقویت مهارت هایی که به طور مستقیم بر یادگیری کودکان ارتباط داشت را هدف قرارداد  و دراین راستا شرکت برنافراگیرپیشتاز طی این مدت بااستقبال کاربران مواجه شد و درحال حاضر در حال بروز رسانی و توسعه ی بادبادک اپ و تولید وب سایتی ویژه کودکان می باشد.هدف اصلی این شرکت ارائه محصولاتی با کیفیت در کنار خدمات پس از فروش کامل به مشتریان است تا رضایت مشتریان هم در خرید و هم در پشتیبانی جلب شود.اولین محصول نرم افزاری این شرکت در حوزه آموزشی و سرگرمی و بازی سازی می باشد با نام اپلیکیشن تقویت مهارت های یادگیری بادبادک.

https://www.hsu.ac.ir/roshd