چهار عضو هیات علمی وابسته جدید از کشورهای سنگاپور، انگلستان و روسیه به اعضای هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری پیوستند.

دکتر علی خوش سیما، مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: قرارداد همکاری با  چهار عضو جدید وابسته به شرح ذیل انجام شده است:

  1. پروفسور Jim Parry استاد دانشگاه لیدز (University of Leeds) انگلستان و همکار دانشگاه شفیلد Sheffield Hallam University انگلستان با زمینه تخصصی فلسفه ورزش به عنوان عضو بین المللی وابسته دانشکده علوم ورزشی با دانشگاه حکیم سبزواری همکاری خواهند کرد. پروفسور جیم پری همچنین استاد مدعو دانشگاه  چارلز Charles University)) پراگ جمهوری چک نیز هست.
  2. دکتر Hugo Bautista، استاد دانشگاه فدرال کازان (Kazan Federal University) روسیه، با زمینه تخصصی بیوشیمی و میکروبیولوژی به عنوان عضو بین المللی وابسته دانشکده های علوم پایه و همچنین جغرافیا و علوم محیطی با دانشگاه همکاری خواهند کرد.
  3. پروفسور Jor Ming Goh استاد دانشگاه ملی سنگاپور (National University of Singapore) با زمینه تخصصی فیزیولوژی ورزشی به عنوان عضو بین المللی وابسته دانشکده علوم ورزشی با دانشگاه همکاری خواهند کرد.
  4. دکتر مصطفی علیشاهی، کارشناس ارشد شرکت استارتاپی Alloyd انگلستان، با زمینه تخصصی حوزه های نوین طراحی محاسباتی آلیاژهای فلزی و ساخت افزایشی قطعات، به عنوان محقق وابسته دانشکده فنی و مهندسی با دانشگاه همکاری خواهند کرد.

دکتر علی خوش سیما با اشاره به اینکه جذب استاد وابسته در این دانشگاه با رویکرد جذب نخبگان غیر مقیم صورت گرفته است، افزود: دانشمندان ایرانی یا غیرایرانی مقیم خارج کشور می توانند به عنوان “استاد و عضو هیات علمی وابسته “با دانشگاه های داخل کشور همکاری های آموزشی و پژوهشی داشته باشند. وی اظهار کرد: استادان وابسته بصورت پاره وقت با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند؛ هرچند ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.

دکتر خوش سیما در پایان از زحمات برخی اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا، دانشکده  فنی مهندسی، و دانشکده علوم ورزشی که برای انجام برخی هماهنگی ها و ارتباطات با این مدیریت همکاری نمودند، تشکر  و قدردانی کرد.