در پژوهش مشترک دکتر علی خوش سیما استادیار گروه مهندسی نفت و دکتر تکتم شنوائی زارع کارشناس آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی با دکتر بهمن زارع نژاد دانشیار دانشگاه سمنان، روش های زیست سازگار جدیدی برای تولید سوخت زیستی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در بخش اول از این پژوهش نوع جدیدی از سوختهای زیستی با روش میکروامولسیون‌ اکسیژن‌دار بدون سورفکتانت(SFME) ، با استفاده از اتانول و روغن گیاهان بومی مورینگا، گلرنگ و دو گونه بیگلوی و پرسیکا از گیاه شوررست سالیکورنیا با کمک افزودنی‌های زیست سازگار مانند اکتانول، هپتانول، اولئیک اسید و … تولید شد و به منظور ساختار‌شناسی فرمولاسیون تولیدی، از روش‌های هدایت الکتریکی، پراکندگی نور دینامیک (DLS) و پراکندگی اشعه ایکس زاویه کوچک (SAXS) استفاده شد.

روش میکروامولسیون‌ اکسیژن‌دار بدون سورفکتانت ارائه شده در این پژوهش، یک روش سبز و جدید برای تولید بیوسوخت از روغن گیاهان مقاوم به شرایط نامساعد محیطی در حضور افزودنی های زیست سازگار است. در بخش دوم از این پژوهش سوخت زیستی بیودیزل با روش ترانس استریفیکاسیون در حضور کاتالیزور‌های ارزان نانو اکسید کلسیم و نانو اکسید کلسیم تلقیح شده روی پایه‌ی زئولیت تولید شد و برای اولین بار جهت فعالسازی نانو اکسید کلسیم تلقیح شده روی پایه‌ی زئولیت از حلال‌های دوستدار محیط زیست اتکتیک پائین بر پایه کولین کلراید (DES) استفاده شد.

نتایج حاصل نشان می دهد که با فعالسازی کاتالیزور جدید نانو اکسید کلسیم سنتزی تلقیح شده روی زئولیت به کمک حلال‌های اتکتیک پائین می‌توان به ۹۸٫۱ درصد تبديل روغن به بيوديزل دست یافت.

نتایج این پژوهش مشترک به چاپ سه مقاله معتبر بین المللی در ژورنال های Q1 منتهی شد. دو مقاله در مجله معتبر Fuel  باIF=6.609   و یک مقاله در مجله معتبرEnergy and  Fuel  مربوط به پایگاه اطلاعات American chemical society (ACS) باIF= 3.605   چاپ شده است.

عناوین و لینک مشاهده مقالات در ادامه ارائه شده است:

مقاله اول:

Production of New Surfactant-free Microemulsion Biofuels: Phase Behavior and Nanostructure Identification

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.9b04430

 مقاله دوم:

Development of surfactant-free microemulsion hybrid biofuels employing halophytic salicornia oil/ethanol and oxygenated additives

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121001253

مقاله سوم:

Production of biodiesel through nanocatalytic transesterification of extracted oils from halophytic safflower and salicornia plants in the presence of deep eutectic solvents

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121010504