جدید ترین پژوهش دکتر اسماعیل لکزیان و دکتر سیدعلی هاشمیان اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری به چاپ مقاله ای در مجله معتبر
International Journal of Heat and Mass Transfer
از انتشارات ELSEVIER با ضریب تاثیر IF=3.891 منتهی شده است.
عنوان مقاله؛
Entropy generation analysis of wet-steam flow with variation of expansion rate using NURBS-based meshing technique
لینک دسترسی به مقاله؛
https://authors.elsevier.com/a/1Z3~144xa2Ka0

لازم به ذکر است مجله معتبرInternational Journal of Heat and Mass Transfer از انتشارات ELSEVIER با ضریب تاثیر IF=3.891 و رتبهQ1 در نشریات علمی پژوهشی جزء ۱۰ مجله برتر دنیا در زمینه مهندسی مکانیک میباشد.
دکتر اسماعیل لکزیان و دکتر سیدعلی هاشمیان در شرح این پروژه تحقیقاتی اینچنین آورده اند:
یکی از مهمترین دغدغه های امروزه بشر، بحث تامین انرژی است. از مشکلات شایع در توربین های بخار، که سهم عمده ای از تامین انرژی را دارا هستند، تشکیل قطرات مایع در اثر پدیده جوانه زایی میباشد که باعث افت راندمان و کاهش عمر پره های توربین خواهد شد. لذا تخمین درستی از میزان این قطرات میتواند نقش مهمی در بهبود طراحی و شبیه سازی عملکرد توربینهای بخار داشته باشد. در این تحقیق با بکارگیری روش نوین تولید شبکه NURBS ، علاوه بر بهبود نتایج در مقایسه با داده های تجربی، تغییرات نرخ انبساط در پره توربین بخار با استفاده از معیار انتروپی بررسی شده است.